26 thg 12, 2017

Hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot

Đối với các blog có nhiều chủ đề thì việc sử dụng nhiều Widget (Tiện ích) là điều không tránh khỏi. Do vậy làm thế nào để các Wiget tiện ích đó hiển thị đúng nơi, đúng chỗ là điều mà các Blogger phải tínht oán và cân nhắc rất kỹ.

25 thg 12, 2017

[Hướng dẫn]Tạo trang và mở rộng khung liên hệ blogspot

Blogger hỗ trợ trang liên hệ, nhưng khung của nó bé tẹo và bạn muốn mở rộng nó thì thủ thuật dưới đây hướng dẫn bạn điều đó.

Quang cao

Diễn đàn