29 thg 9, 2010

Các Trang Noname tham gia thủ thuật thiết kế diễn đàn

http://www.mybbvn.com/forum nick: duytuan2002

Trang này hướng dẫn cài đặt diễn đàn bằng Mybb bằng tiếng Việt. Có rất nhiều mod.plugin đã được Việt Hóa

http://community.mybb.com/index.php
Trang chủ của Mybb. nên vào để xem tin tức


 http://forums.mybb-plugins.com/  nick duytuan2002
Trang này cung cấp plugin Newpoint và vài plugins khác. Quan trọng nhất vẫn là newpoint với hệ thống tính điểm. Bank và shop

http://mybbhacks.zingaburga.com/index.php
có rất nhiều plugin cho mybb. QUan trong nhất là plugin XThreads cho phép thay đổi giao diện!

http://www.promybb.com/index.php
Cung cấp plugin portal cho Mybb

http://mybbaddons.com/board/index.php
Có nhiều addon dành cho mybb ở đây


---------------------------
http://thuthuataccess.co.cc/forum
Diễn đàn dành cho người yêu thích MS Access. Phát triển trên nền Mybb

Diễn đàn

Thư viện thủ thuật

Thư Viện Ứng Dụng

THỦ THUẬT ACCESS

Thủ thuật VBA