22 thg 3, 2020

Tạo các thư mục con trên diễn đàn Thủ Thuật Access

Nhằm tạo điều kiện thuậc lợi trong việc trao đổi các vấn đến liên quan đến ứng dụng Access, cũng như giúp các bạn có thể tìm hiểu, tìm kiếm, các thủ thuật thuận tiện nhất, thay mặt Ban quản trị tôi đã tạo lập ra các chuyên mục mới như sau:

* Phần cơ bản: bổ sung 02 chuyên mục: Classs và Menu
*Tiếp tục bổ sung chuyên mục XML vào [Tương tác chương trình ngoài]

Chi tiết mời các bạn xem thêm thông báo tại link sau:
[Thông Báo] [TB]Tạo thêm chuyên mục Menu, Class, VB.Net...

14 thg 7, 2019

Duyệt Thủ thuật Access an toàn hơn với https

Theo khuyến cáo của anh Gồ, tên miền hỗ trợ https (viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet.) sẽ có thứ hạn cao hơn và bảo mật hơn.
Tuy vậy, việc tạo https khá phức tạp.
Đầu tiên là chứng chỉ SSL, rất may host chúng ta thuê đã hỗ trợ sẵn việc này.
 Kế đến là chuyển các mục file, script , css sang đường dẫn https để khi vào không báo lỗi.

Hiện Thủ Thuật Access chỉ có thể chuyển 100% file Script và css sang https, tuy nhiên, vì lý do hosting hạn chế, đa số file , hình ảnh vẫn mượn trên các trang thứ ba nên tạm thời vẫn chưa chuyển hoàn toàn các file, hình ảnh sang giao thức https được.

Từ nay các bạn có thể vào thủ thuật Access bằng link an toàn hơn https://thuthuataccess.com/forum/

Ban Quản lý diễn đàn,
Noname

Quang cao