14 thg 7, 2019

Duyệt Thủ thuật Access an toàn hơn với https

Theo khuyến cáo của anh Gồ, tên miền hỗ trợ https (viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet.) sẽ có thứ hạn cao hơn và bảo mật hơn.
Tuy vậy, việc tạo https khá phức tạp.
Đầu tiên là chứng chỉ SSL, rất may host chúng ta thuê đã hỗ trợ sẵn việc này.
 Kế đến là chuyển các mục file, script , css sang đường dẫn https để khi vào không báo lỗi.

Hiện Thủ Thuật Access chỉ có thể chuyển 100% file Script và css sang https, tuy nhiên, vì lý do hosting hạn chế, đa số file , hình ảnh vẫn mượn trên các trang thứ ba nên tạm thời vẫn chưa chuyển hoàn toàn các file, hình ảnh sang giao thức https được.

Từ nay các bạn có thể vào thủ thuật Access bằng link an toàn hơn https://thuthuataccess.com/forum/

Ban Quản lý diễn đàn,
Noname

19 thg 6, 2019

Tùy chỉnh Blogger Templates khi xem bằng Mobile

Nếu bạn đã kích hoạt Templates điện thoại di động, bạn sẽ có thể để tùy chỉnh các mẫu cho Blogger điện thoại di động bằng cách sử dụng CSS định dạng. Bạn cũng có thể kiểm soát những thành phần được hiển thị và không nên hiển thị. Bạn cũng có thể cấu hình các tiện ích để hiển thị một nội dung thay thế trong giao diện điện thoại di động.
Nhóm Blogger (Blog Code Blogger) đã cập nhật một tính năng mới. Nếu bạn đã kích hoạt Templates điện thoại di động, bạn sẽ có thể để tùy chỉnh các mẫu cho Blogger điện thoại di động bằng cách sử dụng CSS định dạng. Bạn cũng có thể kiểm soát những thành phần được hiển thị và không nên hiển thị. Bạn cũng có thể cấu hình các tiện ích để hiển thị một nội dung thay thế trong giao diện điện thoại di động.
Mặc dù điều này có vẻ rất hữ ích, Nhưng namkna đã không thể test tất cả các tính năng này!

Quang cao