4 thg 10, 2010

Chức năng diễn đàn Thủ Thuật Access

I/ Hệ thống Mycode
- Thẻ gọi tên người xem: [you]
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-2.html
- Thẻ chèn nhạc/phim từ youtube/google video: Xem thêm
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-10.html
-Thẻ Spoiler - ẩn hiện nội dung: Xem thêm
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-11.html
- Thẻ  Gview Xem trực tiếp các định dạng pdf,powerpoint
Xem thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-44.html
- Thẻ nhúng tài liệu: [iframe]
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-41.html
- Thẻ tạo table, [table] [td], [th], [tr]
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-72.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-195.html
- Thẻ post hình bên trái
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-78.html
Thẻ post hình bên phải
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-77.html
- Thẻ chèn link media trực tiếp:
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-187.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quang cao