21 thg 11, 2010

Kết nối Access tới ODBC

http://thuthuataccess.co.cc/forum/Thread-ket-noi-access-toi-odbc?pid=1115

SQL server
Foxpro <=> ODBC <=>Access
Oracle
....
Sau này bạn chỉ quan tâm làm cách nào khai báo ODBC cho nguồn dữ liệu, và không quan tâm Access kết nối thế nào nữa nếu bạn nằm vững thủ thuật trên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quang cao