4 thg 12, 2010

Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt

Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt: "- Sent using Google Toolbar"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quang cao