30 thg 6, 2012

Sáp nhập blog Thủ Thuật Access thành trang tổng hợp

Thưa các bạn,
Như các bạn biết, thủ thuật access có nguồn gốc là blog Thủ Thuật Access. Địa chỉ là http://thuthuataccess.blogspot.com.

Nay, để thống nhất trong quản lý, mình sẽ chuyển địa chỉ trang blog này dùng tên miền http://tonghop.thuthuataccess.com
Trang sẽ là nơi tổng hợp những thủ thuật hay lấy từ diễn đàn thủ thuật access.
Kính cáo!

Quang cao