26 thg 12, 2017

Hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot

Đối với các blog có nhiều chủ đề thì việc sử dụng nhiều Widget (Tiện ích) là điều không tránh khỏi. Do vậy làm thế nào để các Wiget tiện ích đó hiển thị đúng nơi, đúng chỗ là điều mà các Blogger phải tínht oán và cân nhắc rất kỹ.
Việc bố trí các Widget trên Template một cách hợp lý sẽ làm nổi bật nội dung cần truyền tải, logic và hài hòa với bố cục Blog.Hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot - ẩn hiện Wiget ở những trang nhất định - http://namkna.blogspot.com/

Chính vì lý do đó, hôm nay Namkna xin được giới thiệu đến bạn đọc những thủ thuật nhỏ để “hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot”, tiến hành như sau :

» Bước 1: Xác định ID của Wdget tiện ích cần tùy biến theo thủ thuật này.

1.1- Vào Bố cục (Layout) -> Nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) trên Widget cần xử lý
Hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot - ẩn hiện Wiget ở những trang nhất định
1.2 - Một cửa sổ Popup bật lên, bạn nhìn vào phía trên góc phải (gần thanh tiêu đề) sẽ thấy dòng có dạng tương tự sau: …null&widgetId=HTML10(trong trường hợp này là widget HTML10, đối với widget khác sẽ có ID khác)
Hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot - ẩn hiện Wiget ở những trang nhất định - http://namkna.blogspot.com/
- Sau khi xác định được Id của tiện ích bạn đóng cửa sổ popup đó lại và tiến hành bước tiếp theo nha.

Bước 2: Ẩn hiện  Widget ở những trang nhất định trong Blogspot

2.1- Bạn vào Mẫu (Template) => vào Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) để tìm Id widget đó trong Template (trường hợp này là HTML10) Hãy sử dụng chức năng Tìm kiếm nội tuyến để tìm nó.
- Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm trực tiếp nó trên thanh menu của phần chỉnh sửa blogger bằng cách bấm vào Chuyển đến tiện ích như hình dưới. 
- Bạn sẽ được chuyến đến tiện ích đó (nhưng nó sẽ bị thu nhỏ) do vậy hãy bấm vào mũi tên màu đen nằm ở trước đoạn code của tiệ ích để mở rộng nó ra:

- Sau khi mở rộng nó ra bạn sẽ được đoạn code tương tự như sau:
<b:widget id='HTML10' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
- Như vậy, ta đã xác định được ID cũng như vị trí và nội dung của Widget, Bây giờ Mình sẽ thêm lệnh ẩn hoặc hiện  Widget ở 2 vị trí là:
 • Vị trí 1: Sau thẻ mở <b:includable id='main'> Phần này bạn thay dổi theo các mã mình cung cấp bên dưới.
 • Vị trí 2: Thêm lệnh </b:if> vào trước thẻ đóng  như sau </b:includable> phần này dung chung cho tất cả các thủ thật bên dưới.
- Khi đó bạn có đoạn code mới dạng như sau.
<b:widget id='HTML10' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<-- Vị trí 1 -->
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
 </b:if>
</b:includable>
</b:widget>
2.2-  Đến đây bạn thay chữ <-- Vị trí 1 --> thành một trong các đoạn code tương ứng bên dưới:

2.2.1. Chỉ hiển thị Widget ngoài trang chủ
- Thay chữ <-- Vị trí 1 --> thành đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
2.2.2. Chỉ hiển thị Widget ở trang Archive

- Thay chữ <-- Vị trí 1 --> thành đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>

3. Chỉ hiển thị Widget ở trang bài viết

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

4. Chỉ hiển thị Widget ở trang Static Page

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

5. Chỉ hiển thị Widget ở những trang với liên kết cụ thể

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url == "URL của trang chỉ định"'>

- Trong đó URL của trang chỉ định là địa chỉ của trang nhãn hay bài viết. Ví dụ mình muốn HTML10 bên trên chỉ hiển thị trong bài viết nyaf thì mình thay chữ Vị trí 1 bằng đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url == "http://namkna.blogspot.com/2011/07/hien-thi-widget-o-nhung-trang-nhat-inh.html"'>

6. Chỉ hiển thị Widget ở Trang chủ, trang Label và trang Archive

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

* Ở trên bạn có thể thấy mình cố ý đánh dấu “==” bằng màu đỏ, có nghĩa là, bạn hoàn toàn có thể thay dấu “==” bằng dấu “!=” sẽ mang ý nghĩa khác.

Qui ước :

== : “bằng” hoặc tương đương - Tức là chỉ hiện thị khi thỏa mãn điều kiện mà ta đưa ra.!= : “khác” hoặc không tương đương - Tức là không hiển thị khi thỏa mãn điều kiện ta đưa ra.

Ví dụ, nếu bạn muốn Widget HTML10 hiển thị ở tất cả các trang khác ngoại trừ trang chủ, thì ta thay chữ Vị trí 1 bằng đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>


Tùy biến nâng cao sử dụng kết hợp các điều kiện


Vì một lý do nào đó, bạn chỉ muốn hiển thị widget ở trang A và trang B hoặc hiển thị khi thỏa mãn là trang A hoặc trang B, ta sẽ kết hợp các điều kiện với nhau như sau :
- Khi đó ta phải thêm 2 thẻ đóng  </b:if> vào trước thẻ đóng </b:includable> của Widget như sau: 
<b:widget id='HTML10' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 Vị trí 1
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
 </b:if></b:if>
</b:includable>
</b:widget>

- Trong đó phần màu vàng là nội dung của Widget. 
- Tiếp theo thay lệnh điều kiện cho các Wiget như sau: 

A. Trường hợp 1 : chỉ hiển thị widget khi thỏa mãn 2 hay nhiều điều kiện


- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url != "Điều kiện 1"'>
<b:if cond='data:blog.url != "Điều kiện 2"'>
- Ví dụ, hiển thị widget ở tất cả các trang ngoại trừ chuyên mục IDM - Download và Blogspot - tips :

<b:if cond='data:blog.url != "http://namkna.blogspot.com/search/label/IDM-Downloand"'>
<b:if cond='data:blog.url != "http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips "'>
nội dung widget
</b:if></b:if>

B. Trường hợp 2 : chỉ hiển thị widget khi thỏa mãn một trong các điều kiện

- Thay chữ Vị trí 1 và đoạn màu vàng thành đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.url == "Điều Kiện 1"'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == "Điều Kiện 2"'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
Ví dụ, chỉ hiển thị widget ở chuyên mục IDM - Download hoặc  Blogspot - tips

<b:if cond='data:blog.url == "http://namkna.blogspot.com/search/label/IDM-Downloand"'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == "http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips"'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
<b:else/>
</b:if></b:if>


Bạn Save Template Lưu Mẫu  Xem kết quả nha.

Chúc các bạn thành công !

1 nhận xét:

Quang cao