25 thg 12, 2017

[Hướng dẫn]Tạo trang và mở rộng khung liên hệ blogspot

Blogger hỗ trợ trang liên hệ, nhưng khung của nó bé tẹo và bạn muốn mở rộng nó thì thủ thuật dưới đây hướng dẫn bạn điều đó.

1> Tạo trang Liên hệ:
Đầu tiên, bạn tạo 1 trang và đặt tên là liên hệ. Kế đó, coppy code bên dưới vào:
https://goo.gl/jMH4jY

Các đoạn màu xanh bạn chỉnh lại cho phù hợp.
2. Chỉnh độ rộng các khung:
Vào phần Theme=>Customize => advance=>add Css, copy đoạn bên dưới vào
.contact-form-name, .contact-form-email, .contact-form-email-message {
max-width: 500px;
}Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quang cao